Досягнення еквівалентності мовних одиниць шляхом перекодування їхньої хрономорфологічної структури (напр. Renault, Dubois, Cicero, etc).

Досить велика кількість мовних одиниць, що представлена в кожній мові окремими типами онімів близьких і далеких до вимови носіїв мови-рецептора звуковій формі, яка часом може бути аж надто далекою від тієї, що існує як єдина прийнята у мові-джерелі. При цьому орфографічна форма таких онімів, може сприйматися носіями мови перекладу й у майже точній природній для мови-оригіналу вимові. Навряд чи, будь-хто володіючи англійською або німецькою мовами, правильно прочитають іспанське ім’я Juan (Хуан). Ще більше труднощів матиме читач, який не володіє сучасною французькою мовою, із прочитанням прізвищ а зразок Renault (Рено), Dubois (Дюбуа). Еквівалентними перекладу можуть бути Досягнення еквівалентності мовних одиниць шляхом перекодування їхньої хрономорфологічної структури (напр. Renault, Dubois, Cicero, etc)., звичайно, не тільки мовні одиниці, що зберігають фономорфологічну структуру мовних одиниць оригіналу у мові перекладу. Еквівалентними при перекладі є також велика кількість кореневих слів у різних мовах. Зрештою, перекладацькими еквівалентами на лексичному рівні є також складні слова, складовими компонентами яких є фономорфологічні адекватні відповідники. Таким чином, переклад мовних одиниць може бути в одному випадку еквівалентним на рівні значення і форми мовних одиниці оригіналу і перекладу, і тоді він є власне перекодованим еквівалентом оригіналу. З другого боку, переклад може бути адекватним і тотожним на тільки на рівні лексичного значення слова, але й на рівні значення словосполучення та речення.


documentagdvbbt.html
documentagdvimb.html
documentagdvpwj.html
documentagdvxgr.html
documentagdweqz.html
Документ Досягнення еквівалентності мовних одиниць шляхом перекодування їхньої хрономорфологічної структури (напр. Renault, Dubois, Cicero, etc).